Goed om te weten

image

Opslaan en verwerken van gegevens

Voor registratie van geboortezorggegevens en coördinatie in de zorg voor jou en je baby werken alle verloskundigen in Nederland mee aan het verstrekken van gegevens. Dit ten behoeve van afstemming en verbetering van de geboortezorg. Ook wij werken hier aan mee en zijn verplicht gegevens aan te leveren aan de onderstaande organisaties.

Praeventis
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert de verwerking van bloedonderzoek en de uitvoering van de hielprik. Het RIVM beheert deze gegevens in Praeventis. Voor meer informatie rivm.nl

Peridos
Peridos beheert gegevens over het wel of niet deelnemen aan prenatale screeningsprogramma’s. Bij deelname worden de uitkomsten van het onderzoek geregistreerd. Toestemming is voorwaarde om deel te kunnen aan prenatale screening. Voor meer informatie peridos.nl

Perined
Deze instantie registreert en verwerkt alle verloskundige gegevens (volledig anoniem gecodeerd) ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de verloskundige zorg in Nederland. Voor meer informatie perined.nl

Aan het begin en na het afsluiten van onze zorg wordt aan deze organisaties elektronisch bericht verstuurd. Als je hier bezwaar tegen hebt laat het ons dan weten.